nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Aankomende Activiteiten

Geen Evenementen

Algemene kennisgeving

Heden ontvingen wij dit droevig bericht

Scan_20150228 (4)

Reinhard was jaren lang bestuurslid van onze Stichting Wijkbeheer Carisven

Hij was in onze Stichting een harde werker, zo was hij behoorlijk actief bij:

Werkgroepen: Digitaal trapveldje, Wijkfeest, Straatspeeldag, Zeskamp en Buurtsportproject en ons Wijkblad.

Wij wensen Lia en famillie  veel sterkte toe