Belangenverenging Heerlerheide centrum

Background

Stichting Huurdersbelangen Heerlerheide (Centrum / Rennemig

Stichting Huurdersbelangen Heerlerheide (Centrum / Rennemig) , is werkzaam

t.b.v. huurders van Weller.

Woongroepen:

Planteit, Piazza, Corneliusplein, Hooghendael.

Woningen:

Geitstraat, Gravenstraat, Lokerstraat. Netelstraat. Magistraat nieuwbouw

Rennemig: Belemnieterf, Fossielenerf, Sponserf, Varenerf.

Secretariaat:  …Patrick Beckers……06-41789819…………………………………….

e-mail: patrick.beckers@home.nl

Bezoekadres: Kampstraat 90, alleen op afspraak