nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Oproep!

Stichting wijkbeheer Carisven zoekt nieuw bestuurslid en vrijwilligers Stichting wijkbeheer Carisven is als buurtorganisatie werkzaam in de buurten Heerlerheide, de Wier en Passart. Samen met de gemeente, bewoners en andere organisaties die in Heerlerheide actief zijn  werken wij aan de verbetering van onze  leefomgeving; om zo te komen tot buurten waar het goed leven en wonen is. Hebt u hart voor de buurt en wilt u een steentje bijdragen als bestuurslid of als vrijwilliger? Wilt u een bijdrage leveren aan een prettige woon- en leefomgeving? Wilt u samen met ons activiteiten organiseren om de woon en leefomgeving te verbeteren? Wilt u met andere bestuursleden meedenken over de thema’s en onderwerpen die extra aandacht moeten krijgen in onze wijk? Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging of wilt u zich verder ontplooien… neem dan met ons contact op! In een gesprek met elkaar kunnen we bekijken bij welke activiteit en werkzaamheden u zich het beste bij thuis voelt. Contact? E-mail ons:  carisven@heerlerheide.nl Profiel bestuurslid Stichting wijkbeheer Carisven Doelstelling buurtorganisatie Stichting wijkbeheer Carisven is als buurtorganisatie werkzaam in de buurten Heerlerheide, de Wier en Passart. Samen met de gemeente, bewoners en andere partijen werken wij aan de verbetering van onze  leefomgeving; om zo te komen tot buurten waar het goed leven en wonen is. Wij zijn het aanspreekpunt voor bewoners bij de buurtontwikkeling en de aanpak van de knelpunten van hun eigen buurt en de spreekbuis voor buurtzaken richting gemeente. Wij hebben verschillende werkgroepen die activiteiten voor buurtbewoners organiseren, zoals de werkgroep ouderen, digitaal trapveldje, de nationale buitenspeeldag, woonomgeving etc. Randvoorwaarden Het werk van buurtorganisaties wordt ondersteund door de gemeente Heerlen. Deze stelt daarvoor  financiële  middelen en beroepsmatige ondersteuning ter beschikking. Onze stichting beschikt over eigen vergader- en kantoorfaciliteiten. Bestuursleden en vrijwilligers zijn verzekerd voor ongevallen en tegen wettelijke aansprakelijkheid. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen onkosten (reiskosten , telefoonkosten e.d. declareren Netwerken Buurtteam (schoon, heel en veilig) Kernteam  (delen van kennis / afstemming werkzaamheden in stadsdeel) Besturenoverleg ( delen van kennis / afstemming werkzaamheden op stadsniveau) De buurtorganisatie is geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Taken bestuursleden o     Present zijn en luisteren; oog en oor voor behoeften van vragen en behoeften vanuit de buurt (-bewoners) > actief (er op af) en passief (meldpunt voor vragen). o     Bewoners informeren over ontwikkelingen in wijken via de website en nieuwsbrief o     Bewoners stimuleren en uitnodigen om mee te praten en mee te denken over ontwikkelingen en veranderingen in de buurt (werkgroepen, bijeenkomsten,      keukentafelgesprek en het gesprek op straat) o     Deelname aan overlegnetwerken > gericht op verbeteren leefbaarheid o     Organisatie  en ondersteuning van sociale bindingsactiviteiten (werkgroepen ouderen buurtfeest, buitenspeeldag, kindervakantiewerk e.d. ,sinterklaas, kerst….. o     Mee opstellen van werkplan, begroting & jaarverslag o     Deelname deskundigheidsbevordering Wat verwachten wij van bestuursleden? o     Liefst woonachtig in onze wijk o     Verder kunnen kijken dan de eigen voordeur en het persoonlijke belang > het gaat om de buurt . om de mensen! o     Gericht op samenwerking met anderen > binnen de eigen organisatie maar ook daarbuiten (met verenigingen in de buurt, gemeente, andere partijen) o     Open staan voor mensen met andere leefwijzen en culturen o     Bekend met de belangrijkste ontwikelingen in de buurt/wijk o     Weet welke organisaties en  verenigingen actief zijn en kent mensen uit dit circuit o     Ervaring in vergadering en o     Organisator; kan activiteiten opzetten, werkgroepen leiden en begeleiden Naar welk specifieke (kern-)kwaliteit zijn wij nu op zoek? Mensen die onze organisatie verder kunnen uitbouwen en versterken. Bestuurders die mensen weten te vinden en te binden en onze organisatie willen profileren in onze wijk.