nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Aankomende Activiteiten

Geen Evenementen

Groot Oranjefeest in Heerlerheide dinsdag 30 april

Kaart wordt geladen...

Wanneer:

Dag: 30/04/2013
Tijd: 11:00 - 18:00

Waar:

Evenementenplein

(Tekst )    Heerlerheide Boulevard

.Genieten van Carisven jeugd vrijmarkt en feestelijke concerten fanfare

Groot Oranjefeest in Heerlerheide dinsdag 30 april Corneliusplein

 

Koninginnedag dinsdag 30 april a.s. heeft dit jaar een meer dan bijzondere

betekenis voor ons land. Op deze feestelijke oranjedag zal immers prins

Willem Alexander tot nieuwe Koning van het Koninkrijk der Nederlanden

gekroond worden. Dit als opvolger van zijn moeder Koningin Beatrix die al een

tijdje geleden haar aftreden heeft bekend gemaakt. Zij regeerde immers 33

jaar. Haar inhuldiging vond overigens ook op 30 april plaats en wel in 1980.

Komende 30 april zal zij eerst de Akte van Abdicatie tekenen, zodat vervolgens

de beëdiging en inhuldiging van nieuwe Koning Willem Alexander zal

kunnen plaats vinden.

Groot Oranjefeest in Heerlerheide

Ook in Heerlerheide heeft men gemeend om deze voor Nederland bijzondere

dag aan te grijpen om er een groot Oranjefeest van te maken, ook al

heeft Heerlerheide al een aantal jaren geen eigen Oranjecomité meer. Geen

man overboord is onlangs de gedachtegang geweest van Buurtstichting

Carisven met bestuurslid Marcel Lucassen als grote initiator om het geplande

Oranjefeest nader gestalte te gaan geven. Tijdens een eerder gehouden

bijeenkomst van werkgroep Promotie Heerlerheide werd al voorzichtig aangegeven

om op 30 april a.s. op Ghen Hei een Oranjefeest te willen  organiseren.

Ook de Kon. Fanfare St. Joseph was hiervoor te vinden. Carisven (lees Marcel Lucassen) nam het voortouw en ging met de Fanfare in gesprek. Samen waren zij er van overtuigd om op het

Corneliusplein, welke ook aangemerkt is als evenementenplein, voor jong en

oud een oranje getinte organisatie op touw te zetten.

Tijdens een gesprek welk dit blad met de heren Marcel Lucassen (Carisven) en J van

Gessel (Fanfare) afgelopen zaterdag in locatie de HEMA had werden ter publicatie de

eerste plannen ontvouwd. Vrijmarkt voor jeugdigen

Omdat Marcel Lucassen een verdienstelijk organisator is met betrekking organisatie

markten/braderieën (o.m. jaarlijkse Corneliusmarkt) lag het voor de hand dat zijn

inbreng terug te voeren was naar organisatie van een oranjemarkt. Hij besloot dan

ook te kiezen voor een heuse vrijmarkt voor jeugdigen op het Corneliusplein en wel van

12.00 tot 19.00 uur. Hij roept dan ook alle jeugdigen op eens thuis op zolder, kelder

of berging te kijken of er nog oude niet meer te gebruiken spullen liggen om deze op

30 april aan te bieden. Huur van een 4 meter groot zijnde kraam kost slechts 10 euro,

maar als na afl oop alles in en om de kraam netjes wordt opgeruimd ontvangt men

5 euro retour. Natuurlijk draagt ook Buurtstichting Carisven promotioneel haar

financieel steentje bij en duidelijk aanwezig zijn. Als stimulans om mee te doen

komt de mooiste versierde kraam in aanmerking voor een cadeaubon. Lucratief

toch. Ook de scholen zullen in het promotiegebeuren niet overgeslagen worden. Dus

jeugdigen doe mee en meld je aan via e-mail: m.lucassen@

ziggo.nl en/of op telefoonnummer: 06.20656678. Op deze adressen is nadere informatie

te verkrijgen en kunnen ouders en familie zich ook ook opgeven of zij willen helpen bij op- en

afbouwen van de vrijmarkt. Zou leuk zijn.

Oranjeconcerten fanfare

Ook de fanfare St. Joseph is ingegaan op de uitnodiging om haar steentje bij te dragen

om er een mooi en gezellige, c.q. muzikale, oranjehappening van te maken. Rekening

houdende met de op de TV te volgen plechtigheden met betrekking tot de inhuldiging

van nieuwe Koning Willem Alexander zullen de oranjeconcerten te geven door verschillende geledingen van de fanfare eerst om 16.00 uur beginnen. Uiteraard ook op het Corneliusplein. Het ligt in de bedoeling dat de fanfare, o.l.v. haar dirigent  Armand Wolfs, een 1 uur

durende feestelijk concert zal geven. Ook de jeugdfanfare, met muzikanten van 15 tot 20

jaar, zal met leuke muziek op de voorgrond treden evenals de drumband. Last but not