nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Huurdersbelangen

 

Huurdersbelangenvereniging

.Mogen we ons even voorstellen?

Wij, “De Belangenverenigingen” , proberen zo goed mogelijk de belangen te behartigen van de bewoners die een woning huren Weller.

Woonbond: Kamer versterkt positie huurders

De Woonbond is tevreden met de uitkomst van de stemmingen in de Tweede Kamer vandaag, waardoor huurdersorganisaties fors meer invloed krijgen. De landelijke belangenbehartiger van huurders pleit al jaren voor meer zeggenschap van huurdersorganisaties. De parlementaire enquête Woningcorporaties heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat huurders opdraaiden voor het wanbeleid van corporaties, zonder dat ze hier iets over te zeggen hadden. 

‘We krijgen eindelijk nieuwe verhoudingen in de volkshuisvesting,’ constateert Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘De machtsbalans gaat schuiven. Eindelijk krijgen de mensen om wie het gaat, de huurders, echt iets te zeggen over het beleid van de corporaties.’ De Kamer heeft vandaag besloten dat huurdersorganisaties volwaardig partij worden bij prestatieafspraken met gemeenten en corporaties. Daarnaast krijgen huurdersorganisaties instemmingsrecht over fusies en verbindingen, het recht om minimaal een derde van de raad van commissarissen voor te dragen en meer geld om trainingen te volgen of deskundig advies en onderzoek in te huren.

De Woonbond is ook blij met het verbeteren van het interne en externe toezicht op corporaties. Er komt één onafhankelijke woonautoriteit die corporaties gaat controleren. Ook moeten corporaties zich meer gaan richten op hun kerntaak. De Kamer nam ook een motie aan om topsalarissen bij corporaties aan te pakken door ook bestuurders onder een CAO te laten vallen.

Paping: ‘Er zijn duidelijke lessen getrokken uit de parlementaire enquête. De huurder komt weer in beeld bij corporaties, en er komt een eind aan commerciële avonturen.