Woningverhuur Woonpunt

Background

Woonpunt

Daadkrachtig, aanspreekbaar en vooruitstrevend. Dat zijn kenmerkende woorden voor Woonpunt. Woonpunt vat het bedienen van de markt in brede zin op; het gaat niet alleen om het aanbieden van woningen, maar wonen in zijn totaliteit. Dit betekent dat ook aspecten als woonomgeving, veiligheid, zorgfaciliteiten, wijkvoorzieningen en andere aan wonen gerelateerde diensten door Woonpunt worden aangeboden of dat Woonpunt bemiddelt voor de genoemde diensten. Kortom een brede woonmaatschappij waarin de klant centraal staat.

Binnen het potentieel brede pakket aan diensten en producten brengt Woonpunt accenten aan. In principe wordt een brede doelgroep bediend met specifieke aandacht voor de primaire doelgroep, ouderen, studenten en groepswonen. Er is extra aandacht voor het verwerven van locaties, herstructureringsactiviteiten en andere vormen van kwalitatieve verbeteringen.

Als het gaat om aan wonen gerelateerde diensten, dan heeft Woonpunt de voorkeur voor het inkopen van diensten middels samenwerking met derden. We onderzoeken zelf de voorkeuren van klanten (middels enquêtes en klantenpanels), om zo gericht mogelijk te kunnen inspelen op de vraag naar aan wonen gerelateerde diensten.

http://woonpunt.nl