Geen categorie

Overleg over huurbeleid

today19 maart 2015 3

Background

Overleg over huurbeleid

Vandaag hebben de Woonbond en Aedes naar buiten gebracht dat ze gesprekken gaan voeren over het huurbeleid voor de komende jaren. Uitgangspunt hierbij is dat beide organisaties zich grote zorgen maken over de betaalbaarheid van het huren, maar dat uiteraard ook de beschikbaarheid en de mogelijkheden om te investeren in het oog moeten worden gehouden. Zie hier het persbericht dat vandaag is uitgegaan.

De afgelopen maanden heeft de Woonbond samen met u actie gevoerd onder het motto “Blokkeer de huurverhoging”. Afgelopen dinsdag 17 maart hebben we meer dan 43.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aangeboden. Mede dankzij u is het gelukt om de zorgen over de hoge huren goed voor het voetlicht te krijgen. Wij merken dat de politiek, maar ook steeds meer verhuurders, onze zorgen eindelijk beginnen te delen.

Wij willen graag met Aedes tot overeenstemming komen over het huurbeleid vanaf 2016. Aedes en Woonbond gaan er vanuit dat een gezamenlijk voorstel door de politiek wordt overgenomen. Maar we doen ook de oproep op lokaal niveau in 2015 al afspraken te maken over een verantwoord huurbeleid.

Het zal u volstrekt helder zijn dat het onze inzet is om te komen tot een betere systematiek (huursombenadering) met natuurlijk lagere huurstijgingen en minder mogelijkheden om de huren voor vrijkomende woningen te verhogen. Daar gaan we voor!

Zoals ook in de notitie voor de Provinciale Vergaderingen van maart over het huurbeleid is aangegeven zal een onderhandelingsresultaat uiteraard aan de Verenigingsraad ter besluitvorming worden voorgelegd. Ik hoop dat we de volgende PV-ronde in juni een resultaat met u kunnen bespreken. Als het vanwege tijdsproblemen nodig is om aparte bijeenkomsten te houden om de leden goed te raadplegen, dan zullen we deze uiteraard organiseren.

Wij zien goede mogelijkheden om afspraken te maken over een huurbeleid dat beter vormgegeven wordt en uitgaat van veel lagere stijgingen. Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,
namens de Nederlandse Woonbond,

Ronald Paping
directeur

Ronald Paping

Ronald Paping

Directeur Woonbond

Deze mailing is verzonden naar lidorganisaties van de Woonbond.

Nederlandse Woonbond
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
www.woonbond.nl

Written by: Welbers

Rate it

Previous post

labelGeen categorie today28 februari 2015

Algemene kennisgeving

Heden ontvingen wij dit droevig bericht Reinhard was jaren lang bestuurslid van onze Stichting Wijkbeheer Carisven Hij was in onze Stichting een harde werker, zo was hij behoorlijk actief bij: Werkgroepen: Digitaal trapveldje, Wijkfeest, Straatspeeldag, Zeskamp en Buurtsportproject en ons Wijkblad. [...]

Read more


Similar posts

labelGeen categorie today26 augustus 2022

De bovengrondse buurtdag

Kom buurten bij de Bovengrondse!Hallo! Beste buren!Zaterdag 17 september hebben we alweer de derde ‘Bovengrondse Buurtdag’. Dit keer gaan we “on tour”. Het volledige programma blijft nog even geheim maar;….. muziek, voetbal, gezelligheid, eten, drinken, leuk voor jong en oud zijn een aantal tipjes van de sluier.Samen met Heksenberg-NEC, Sporting Heerlen, RKSV Groene Ster en [...]

Read more