Stichting Wijkbeheer Carisven

Background

Vrijwilligers gezocht

Wij (Stg. wijkbeheer carisven ) zijn op zoek naar:

 • bewoners die nog wat vrije tijd hebben
 • geïnteresseerd zijn in hun woon en leefomgeving
 • graag met mensen omgaan
 • die de handen uit de mouwen willen steken
 • die willen meedenken over wat leeft en speelt in hun wijk
 • die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van nieuwe ideeën/plannen

Voor versterking van:

 • het bestuur van de stichting wijkbeheer Carisven
 • de werkgroep schoonmaakactie
 • de werkgroep digitaal trapveld
 • de werkgroep communicatie
 • de werkgroep ouderen
 • de werkgroep Public Relations
 • tijdelijke werkgroepen die zich op een project richten

Wat gaat het u aan tijd kosten?
Heeft u interesse in een bestuursfunctie, hou er dan rekening mee dat er 10 keer per jaar een bestuurvergadering plaatsvindt. Deze vergaderingen vinden in de avonduren plaats en duren ongeveer 2 uur. Verder heeft u wat tijd nodig om verslagen, informatie en algemene stukken te lezen.
Daarnaast wordt er van u gevraagd om bij activiteiten indien nodig behulpzaam te zijn. Dit kan in de voorbereiding en/of tijdens de activiteit zijn. Ook wordt er aan u gevraagd om tijdens een activiteit uw belangstelling te tonen.
Verder vinden er incidenteel nog bijeenkomsten plaats waarbij u als bestuurslid geacht wordt om aanwezig te zijn.

Lijkt het u wat om deel te nemen in de werkgroep communicatie/ publiciteit dan is de besteden tijd hier in afhankelijk van o.a. de publiciteit die de stichting naar buiten brengt.

U helpt mee aan het verzorgen van de lay-out en het schrijven van artikeltjes. Ook komt het voor dat u bij activiteiten foto’s moet maken. Om iets te schrijven of te fotograferen houdt in dat u er rekening mee moet houden dat uw aanwezigheid wordt verwacht bij activiteiten.

Ook is het belangrijk om op de hoogte te blijven van informatie van buitenaf die voor de bewoners van belang is. Verder neemt u deel (bemensen van promotie-stand) aan activiteiten die nodig zijn in verband met het promoten van de stichting.

Taken binnen de werkgroep communicatie worden onderling in overleg verdeeld.

 

Voor de werkgroep digitaal trapveld zijn wij o.a. op zoek naar mensen die op vrijwillige basis hun computerkennis op een leuke manier over kunnen brengen aan anderen. Heeft u hier interesse in dan bent u zeker een dagdeel in de week bezig met cursus geven en vraagt dat daarnaast tijd om voor te bereiden. Verder verzorgt u mede een introductieavond en een avond ter afsluiting.

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die bereidt zijn om het digitaal trapveld te beheren tijdens de open inloop. Indien de stichting hier een aantal vrijwilligers voor beschikbaar heeft kunnen zij over gaan tot een open inloop van het digitaal trapveld. De bedoeling is dat deze dan een aantal dagen in de week plaats vinden zowel overdag als in de avonduren. Tijdens de inloop kunnen bewoners uit de wijk die zelf niet over een computer of internetaansluiting beschikken hier gratis en in eigen buurt gebruik van maken. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om de gang van zaken en de uitvoering van de activiteiten te bespreken.

Bent u geïnteresseerd in de openbare omgeving en in speelvoorzieningen dan is de werkgroep schoonmaakactie misschien wel iets voor u. Deze werkgroep vergaderd 1 x in de 6 weken overdag (indien nodig kan het ook in de avonduren). Voor het bijwonen van de vergadering kunt u het beste  rekening houden dat deze 2 uur van uw tijd vraagt. Daarnaast steekt u tijd in het lezen van verslagen, informatie en algemene stukken. Indien er een activiteit georganiseerd wordt vergt dit uiteraard meer tijd van u.

De werkgroep ouderen verzorgt iedere donderdagmiddag een inloopmiddag in buurtcentrum Laurier. Tegen een kleine vergoeding van koffie of thee kunnen alle bewoners van 55 jaar en ouder tijdens die middag gezellig een kaartje komen leggen, sjoelen, koersballen, of gewoon gezellig praten. De werkgroep verzorgd die middag, daarnaast organiseren zij jaarlijks een uitstapje, themamiddagen en bij feestdagen een gezellige bijeenkomst. De werkgroep vergadert 1x in de 6 weken overdag. De werkgroepleden worden geacht om op donderdagmiddag aanwezig te zijn en mee te werken aan de organisatie van de activiteiten.

Tijdelijke werkgroep houden zich bezig met incidentele projecten of activiteiten. Op het moment dat er een project van start gaat en dan kunt u b.v. denken aan veiligheid, jeugd en jongeren wordt er een werkgroep in het leven geroepen. Afhankelijk van de duur van het project/ activiteit steekt u hier uren in. U moet er rekening mee houden dat er regelmatig vergaderingen plaatsvinden en dat u deelname verwacht wordt tijdens een activiteit zelf.

Heeft u interesse of wilt u meer weten , neem dan contact op met:
Ans Fransen (bewonersondersteuner Tracee)
Tel. 045-528 00 32 op maandag, dinsdag en woensdag.
Tel. 045-521 04 02 op donderdag.

Jaarverslag 2012 

Activiteiten Stichting Wijkbeheer Carisven 2012

Algemeen 

Mede door de ziekte van de voorzitter was het een moeilijk jaar voor de bestuursleden van de stichting.

Het jaar was nog niet goed begonnen of er moest alweer een nieuwe secretaris gezocht worden, als ook een nieuwe notulist .

Verder hebben we weer een nieuw bestuurslid mogen begroeten.

Ook dit jaar heeft de Stichting  weer deelgenomen aan verschillende overlegvormen zoals: kernteam, buurtteam ,voortgangsoverleg, centrummanagement en Heerlerheide promotie.

Verder heeft de Stichting  bij verschillende activiteiten een bijdrage geleverd o.a. aan;  het kindervakantiewerk, mozaïek in het hitscherpark, speelplek hoek Terweijerweg / Abeelstraat, St. Nicolaas /de rommelmarkt en de schilderclub in de Passart, de kerstverlichting van Heerlerheide, de lichtjesdag op het kerkhof, aan de kerststal in het park van de Passart  ook aan de oversteek -plaatsen bij de parkeergarage en op de Ganzeweide enz.

Werkgroepen; 

Straatspeeldag / buitenspeeldag 13 Juni 2012: 

De straatspeeldag is dit jaar wederom georganiseerd i.s.m. woningvereniging Weller en de winkeliersvereniging Heerlerheide.

Woningvereniging Weller had 6 man ter beschikking gesteld om deze dag tot een succes te brengen. Ze hebben geholpen van ‘s morgens tot laat in de middag.

Wij danken deze mensen dan ook van harte voor hun fantastische inzet op deze dag. De dag begon al vroeg met het opbouwen van de tent, het klaar zetten van de muziekinstallatie en het testen ervan.

Er werd versierd in de vorm van: ballonnen, vlaggen en overige materialen die we hadden gekregen van V.V.N.

Terwijl druk aan de bovenstaande dingen werd gewerkt, werden de spellen bezorgd en opgezet.

Een van de spellen was de jaarlijks terugkerende stormbaan waarop de kinderen moeten rennen om in een z’n kort mogelijke tijd aan de andere kant te komen.

De overige spellen bestonden uit behendigheidsspellen voor de allerjongsten was er een draaimolen en een ballenbak.

Noemen waardig was dat er die dag hulp aanwezig was van vrijwilligers en bewoners die op donderdag de oudereninloop organiseren/ bezoeken. Deze dag hebben ook zij goed werk geleverd.

Om 13.00 uur was het dan zover, de kinderen konden een spellenkaart afhalen en aan hun aangegeven spellen beginnen.

Even als voorgaande jaren was de opkomst zeer groot. Volgens de uitgifte van de kaarten hebben een 500 kinderen meegedaan. Iedereen heeft er lol en plezier in gehad. We mogen er zeker trots op zijn om dit te kunnen organiseren en voor de kinderen was het een geslaagde speeldag 2012.

Wijkblad:

Er wordt geen wijkblad meer uitgegeven.

In samenwerking hebben de 4 wijkstichtingen van Heerlerheide een pagina gekocht in de Heerlerheide boulevard om 4/6x per jaar hun nieuws bekend te maken

Wijkfeest:

Door de magere bezetting van het bestuur is besloten na 12 jaar wijkfeest het jaar 2012 over te slaan. Voor 2013 zijn alweer nieuwe plannen.

We gaan zeker kijken hoe we dit wijkfeest nog meer naar de bewoners toe kunnen brengen en nog meer naar de wensen van de bewoners luisteren.

Project Passart:  

De Stichting heeft hierin mee geparticipeerd.

Ook zijn zij herhaaldelijk betrokken geweest bij activiteiten en hebben ze hierbij hun medewerking verleent. Vanuit het project is er een werkgroep Plataanplein ontstaan die is aangehaakt bij de buurtorganisatie.

Deze werkgroep zal voor de Stg.als werkgroep blijven functioneren. De  werkgroep is zeer betrokken bij de speelvoorziening Plataanplein en belangrijk voor de buurt daar zij een signalerende maar ook een uitvoerende functie heeft. 

Schoonmaakactie:

Door omstandigheden is deze ook dit jaar niet door gegaan. Dit had o.a. te maken met de werkzaamheden op de Paulusschool en de werkzaamheden in Heerlerheide (Ganzerik).

Digitaal Trapveld:

Welke Cursussen worden gegeven?

1. Basiscursus Windows

Deze cursus is bestemd voor hen die nog geen enkele ervaring hebben met computers. Om ook thuis te kunnen oefenen is het noodzakelijk dat u de beschikking heeft over een computer, (desktop of laptop) waarop Windows 7 is geïnstalleerd.

Inhoud:

 • Wat is een computer?
 • De computer starten
 • Het gebruik van het toetsenbord en muis
 • Tekstverwerken met Wordpad Openen, opslaan, verplaatsen en sluiten      van bestanden Aanmaken van mappen
 • E-Mail en internet

Prijzen en tijdsduur

Basiscursus Windows 7 kost € 40,00, incl. boek en duurt 10 dagdelen

2. Cursus MS Word

Deze cursus is bestemd voor hen die graag meer willen weten over het programma Microsoft Office 2007/2010.

Inhoud:

 • De basisprincipes van tekstverwerken in Word
 • Een brief typen, opmaken, opslaan en afdrukken. Tevens leer je hoe      je enveloppen en visitekaartjes ontwerpt en afdrukt.
 • Hoe je foto’s en illustraties invoegt in Word

Prijzen en tijdsduur

Cursus Word kost € 40,00, incl. boek en duurt 10 dagdelen

3. Combinatiecursus MS Excel/Power-Point

Deze cursus is bestemd voor hen die graag meer willen weten over het programma Microsoft Office 2007/2010
De cursus bestaat uit 2 onderdelen:

Excel

In dit gedeelte leert u:

De basisprincipes van gegevens verwerken in Excel.

Hoe je overzichten met berekeningen kunt maken en hoe Excel kan gebruikt worden om lijsten, zoals een adres-lijst, of een lijst met gegevens van een verzameling boeken of CD’s te PowerPoint

In dit gedeelte leert u:

De basisprincipes van presentaties ontwerpen in PowerPoint

Hoe je een presentatie, voor een voordracht moet ontwerpen. Dit kan ook een foto album zijn met uw mooiste vakantiefoto’s en video’s. Om ook thuis te kunnen oefenen, is het noodzakelijk dat het programma Microsoft Office 2007/2010, op uw eigen computer geïnstalleerd is.

Prijzen en tijdsduur

Combinatiecursus Excel en Power-Point kost € 40,00, incl. boek en duurt 10 dagdelen

Moderne Media (workshops)

Skype Gratis (beeld) bellen via   uw PC
Twitter Snel berichten lezen en   plaatsen
Facebook Contact met bekenden via   Internet
SchoolBANK Klasgenoten van vroeger   vinden
Messenger Chatten met bekenden
Internet bankieren Bankieren vanaf uw eigen PC

De cursussen en workshops worden ondersteund met boekwerken van “Visual Steps”.

maken. 

Werkgroep ouderen: 

De werkgroep ouderen bestaat momenteel uit vrijwilligers waarvan een vrijwilliger notuleert. Verder krijgt de werkgroep ondersteuning van de bewonersondersteuner. De werkgroep komt 1 keer in de 6 weken bij elkaar. De werkgroep probeert zoveel mogelijk activiteiten te organiseren voor de ouderen en hebben hiervoor een budget.

De werkgroep organiseert de activiteiten vanuit buurtcentrum Laurier.

In 2012 heeft de werkgroep wekelijks een inloopmiddag verzorgd voor bewoners van 50 jaar en ouder.  Minimaal 3 leden van de werkgroep zijn iedere donderdagmiddag aanwezig om buurtbewoners te ontvangen.

Verder heeft de werkgroep zich wederom ingezet voor een aantal activiteiten:

Nieuwjaarsreceptie:

in januari  heeft de nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden. Ongeveer 60 ouderen hebben zich die middag goed geamuseerd. Dit onder het genot van een hapje, drankje en muziek van een klein orkestje.

Pasen:

op de donderdag voor Pasen heeft het Eieretietsche plaatsgevonden.

Carnaval:

de donderdag na carnaval heeft men kunnen haringhappen.

Koninginnen kienen:

heeft plaatsgevonden op 14 mei. Dit wordt georganiseerd i.s. m. de Oranjevereniging.

Busreisje:

ook dit jaar heeft er weer een busreisje plaatsgevonden. Een bus met 50 ouderen zijn naar Koningswinter geweest en s’avonds na terugkomst heeft er ter afsluiting een warm/koud buffet plaatsgevonden in het buurtcentrum.

Kerstviering:

dit jaar heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat er een boom werd geplaatst  in het buurtcentrum. Deze is versierd met een aantal ouderen onder het genot van erwtensoep en glühwein.

Tot zover het jaarverslag van de stichting wijkbeheer Carisven over 2012.

Namens het bestuur,

De voorzitter                                              de penningmeester

Wim Dumont                                              Wim Elbers