Geen categorie

Weeknieuws Woonbond

today20 oktober 2017 14

Background

Kabinetsplannen met de huurtoeslag
13 oktober 2017
De plannen van het kabinet Rutte III met de huurtoeslag pakken voor veel huurtoeslagontvangers slecht uit. Zij gaan een groter deel van huur zelf betalen.

IStock
Dat komt omdat het deel van de huur dat huurders met recht op huurtoeslag geheel zelf betalen sneller omhoog gaat. Dit heet de ‘basishuur’.
Hoe werkt het?
De hoogte van de basishuur is afhankelijk van het inkomen. De basishuur gaat elk jaar iets omhoog. Nu stijgt de basishuur elk jaar óf met de gemiddelde huurverhoging óf met het percentage waarmee de bijstandsuitkeringen worden verhoogd. Het laagste van deze twee percentages gold, waardoor de stijging van de basishuur werd beperkt. Het Kabinet Rutte III wil dat de basishuur elk jaar meestijgt met de gemiddelde huurverhoging. Hierdoor stijgt de basishuur dus harder.
Om hoeveel geld gaat het?
Met deze maatregel wil het kabinet 138 miljoen euro bezuinigen. Dat komt uiteindelijk neer op jaarlijks 92,- euro per huurtoeslagontvanger. Een grote groep mensen gaat er dus op achteruit. De Woonbond is tegen deze bezuiniging omdat veel huurtoeslagontvangers nu al amper rond kunnen komen.
Wat gebeurt er met de inkomensgrens?
Er staat ook een verbetering van de huurtoeslag in de plannen. Op dit moment kent de huurtoeslagregeling een harde inkomensgrens. Die ligt rond de €22.000 voor alleenstaanden en rond de €30.000 voor meerpersoonshuishoudens.  Verdient een huurder één euro meer? Dan vervalt het recht op huurtoeslag volledig. Deze huurders gaan er financieel dus hard op achteruit. Daar wil het kabinet iets aan doen. De harde inkomensgrens gaat vervallen, in plaats daarvan gaat de hoogte van de huurtoeslag geleidelijk aflopen bij een hoger inkomen. Hiermee wordt voorkomen dat huurders die een klein beetje meer zijn gaan verdienen opeens een groot bedrag aan huurtoeslag moeten terugbetalen. De Woonbond pleit al lang voor deze maatregel.

Written by: Welbers

Rate it

Previous post

labelGeen categorie today26 september 2017

Gezellige burendag in Icarus

Vandaag was er een burendag in de Wintertuin van wooncomplex Icarus in de Sebastianusstraat. Door deze activiteit hebben de ‘buren” elkaar wat beter eren kennen en zijn ze geïnformeerd over buurtsteun en buurthulp in Heerlerheide. Op deze activiteit zijn ook [...]

Read more


Similar posts

labelGeen categorie today26 augustus 2022

De bovengrondse buurtdag

Kom buurten bij de Bovengrondse!Hallo! Beste buren!Zaterdag 17 september hebben we alweer de derde ‘Bovengrondse Buurtdag’. Dit keer gaan we “on tour”. Het volledige programma blijft nog even geheim maar;….. muziek, voetbal, gezelligheid, eten, drinken, leuk voor jong en oud zijn een aantal tipjes van de sluier.Samen met Heksenberg-NEC, Sporting Heerlen, RKSV Groene Ster en [...]

Read more